การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การใช้งานเครื่องมือวัดและทดสอบงานติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ [ทฤษฎีและปฏิบัติ]

TRAINING WORKSHOP ‼🆕🆕 การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การใช้งานเครื่องมือวัดและทดสอบงานติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ [ทฤษฎีและปฏิบัติ]

บริษัท ออเรนจ์ กรีน อินสทรูเมนต์ จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือวัดและทดสอบ แบรนด์ HT ITALIA จากประเทศอิตาลี จัดอบรมการใช้งานเครื่องมือวัดและทดสอบงานติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ให้กับวิศวกร ช่างเทคนิค และผู้สนใจทั้งภาคทฤษฎีและการลงทดสอบจริงภาคปฏิบัติ

+ หัวข้อการทดสอบ ตามมาตรฐาน IEC
+ การตรวจวัดค่าความเป็นฉนวนของระบบโซลาร์เซลล์ด้วยวิธีต่างๆ
+ การวัดค่าประสิทธิภาพด้านกำลังของแผงหรือสตริง (I-V CURVE) / การตั้งค่า, เงื่อนไขในการทดสอบและการวิเคราะห์ผลการทดสอบ / ตัวอย่างการทำรีพอร์ต

+ ตัวอย่างปัญหาจากหน้างานจริงและแนวทางการวิเคราะห์เพื่อแก้ไข

สนใจเรียนรู้เครื่องมือวัดงานโซลาร์เซลล์ ทักมาได้ครับ มีทั้งขายและบริการให้เช่าเครื่อง

———————————
บริษัท ออเรนจ์ กรีน อินสทรูเมนต์ จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ชั้นนำ มืออาชีพ
+ ให้เช่าเครื่องมือตรวจวัดระบบไฟฟ้าและงานโซลาร์เซลล์แบบครบวงจร
โทร 02 0193197, 083 2314979, 084 0179093
SALES@OGI-THAI.COM, ORANGEGREENTHAI@GMAIL.COM
http://WWW.OGI-THAI.COM

———————————