THT60

กล้องถ่ายภาพความร้อนความละเอียด 160 x 120 PXL แบรนด์ HT ประเทศอิตาลี

สำหรับงานไฟฟ้าอุตสาหกรรม, งานตรวจสอบเพื่อวางแผนซ่อมบำรุง

ฟังก์ชัน

  • หน้าจอสี 3.5” TFT ทัชสกรีน
  • ช่วงอุณหภูมิของการวัด -20 C ถึง +400 C
  • การบันทึกภาพความร้อน สามารถบันทึกได้ทั้งภาพนิ่งและภาพจริง
  • บันทึกได้ทั้งภาพความร้อน (IR picture) และภาพจริง (visual picture)

การบันทึกข้อมูล

  • บันทึกภาพนิ่งด้วย JPEG Format
  • บันทึกภาพ IR Video ด้วย MPEG4 format

HT ขาย, THT32 ขาย, THT45, THT46, THT60 ขาย, THT70, VEGA78 ขาย, I-V400w ขาย, I-V400, SOLAR I-Vw, SOLAR I-V, MPP300, SOLAR 300N, PVCHECKs, PQA824, PQA823, ให้เช่าเครื่องมือวัดโซล่าร์เซลล์, ค่าคุณภาพไฟฟ้า, บริการตรวจวัดฮาร์มอนิก, HT ขาย, tht32, tht45, tht46, tht60, tht70, iv400, iv400w, fluke TiS75, TiS65, TiS60, TiS55,TiS40, TiS20, fluke thermal imager, Ti65, Ti55, Ti32, fluke7132, fluke1734, fluke1736, fluke1738, CA6417, CA8435, Chauvin Arnoux

Orange Green Instruments เราคือผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่าย

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

Scroll to Top