THT500/ THT600/ THT600L

THT500/ THT600/ THT600L

สำหรับการตรวจสอบอุปกรณ์สายส่ง ระบบไฟฟ้าแรงสูง

ทุกรุ่น หน้าจอ ทัชสกรีน
ใช้ software THTLink ดึงข้อมูลทำ report ได้

หมวดหมู่:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Scan Add Line