THT400

THT400

สำหรับการตรวจสอบที่ต้องการความละเอียดสูง

ทุกรุ่น หน้าจอ ทัชสกรีน
ใช้ software THTLink ดึงข้อมูลทำ report ได้

หมวดหมู่:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Scan Add Line