DE-5000 แอล ซี อาร์ มิเตอร์

  • แอล ซี อาร์ มิเตอร์ สำหรับการตรวจวัดงานอิเล็กทรอนิกส์
  • ผลิตโดย DER EE – TAIWAN
  • ช่วงของการวัด R  200.00 Ohm…200.00 M.Ohm
  • ช่วงของการวัด L  20.000 μH…2.00 kH
  • ช่วงของการวัด C  200.00 pF…20.00 mF
  • เลือกความถี่ในการทดสอบได้ 100/ 120/ 1K/ 10k/ 100kHz
  • หน้าจอ Backlight เพิ่มความสว่าง
  • สามารถบันทึกผลการวัดและส่งข้อมูลเก็บใน PC ได้ (DE-5000U)
  • ขนาดเครื่อง 188 x 95 x 52 มม. 350 กรัม
  • SAFETY STANDARD : IEC 61326-1, IEC 61326-2-2
หมวดหมู่:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Scan Add Line