CS5kV กล่องค่าความต้านทานมาตรฐานสำหรับเครื่องทดสอบฉนวน

กล่องความต้านทานมาตรฐานเพื่อตรวจสอบ เครื่องมือวัดค่าความเป็นฉนวน

  • รุ่น CS5kV SONEL ประเทศโปแลนด์
  • ประกอบด้วย ค่าความต้านทานมาตรฐาน 10 MΩ / 100 MΩ / 1 GΩ / 10 GΩ ค่าความแม่นยำ +/- 1%
  • ผลิตด้วยวัสดุคุณภาพสูง มีค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงที่ต่ำ
  • รองรับเครื่องวัดค่าความเป็นฉนวน ได้ถึงระดับ 5000V
  • ขนาด 112 x 80 x 61 mm / 213 กรัม
  • มาพร้อมใบสอบเทียบ ISO 9001 Calibration Certificate
  • CS-5kV_DTS_OGI
หมวดหมู่: ,

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Scan Add Line