เทอมินอลขั้วต่อสายมอเตอร์ สี่เหลี่ยมสีฟ้า

  • วัสดุเป็น DMC คล้ายเซรามิค เสริมด้วยเส้นใย เพิ่มความแข็งแรง
  • ผ่านการทดสอบไฮพอต ด้วยแรงดัน 5000V นาน 1 นาที ทนทานต่อแรงดันไฟกระชาก
  • มี AUXILIARY TERMINAL จำนวน 4 จุด เพื่อเป็นจุดต่อของระบบสายกราวด์ เซนเซอร์ หรืออื่นๆ
หมวดหมู่:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Scan Add Line