เทอมินอลขั้วต่อสายมอเตอร์

  • วัสดุเป็น DMC คล้ายเซรามิค เสริมด้วยเส้นใย เพิ่มความแข็งแรง
  • ผ่านการทดสอบไฮพอต ด้วยแรงดัน 5000V นาน 1 นาที ทนทานต่อแรงดันไฟกระชาก
  • มีหลายขนาดให้เลือก ตามขนาด BOLT ตั้งแต่ M4 ถึง M16
หมวดหมู่:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Scan Add Line