MMR-640

MMR-640 SONEL MOM ไมโครโอห์มมิเตอร์ สำหรับวัดจุดต่อทางไฟฟ้า/ ขดลวด

ช่วงของการวัดตั้งแต่ 0 ถึง 1999 โอห์ม ด้วยความละเอียดสูงสุด 0.1 ไมโครโอห์ม
ใช้สำหรับการวัดที่ต้องการความละเอียดสูง ในงานตรวจวัดซ่อมบำรุง มอเตอร์ไฟฟ้า (electric motors) หม้อแปลง (transformer)  วัดค่าความต้านทานของจุดเชื่อม (welded or soldered connection) ด้วยวิธีการตรวจวัดแบบ 4 ขั้ว (4 pole method)

ช่วงของการวัด(Measuring Range)

  • ช่วงของการวัดตั้งแต่ 0 ถึง 1999 โอห์ม ด้วยความละเอียดสูงสุด 0.1 ไมโครโอห์ม
  • กระแสที่ใช้วัดปรับค่าตามความละเอียดที่ต้องการ ระหว่าง 0.1 mA ถึง 10A
  • สามารถปรับรูปแบบของการวัดได้ทั้งแบบ AUTO /MANUAL (สำหรับการวัดส่วนที่มีลักษณะเป็น inductive objects)
  • บันทึกค่าการวัดได้ถึง 990 ค่าและสามารถโอนย้ายข้อมูลการวัดเข้าคอมพิวเตอร์ได้
  • หน้าจอทัชสกรีน touch-screen

MMR-640, MMR-6700, MMR-6500, MIC5010, MIC 10k1, MOM, SONEL, Earth Resistance Measurement,Ground Resistivity,ค่าความต้านทานดิน,Ground resistance,Earth resistivity,Ground clamp measurement, เครื่องมือวัดค่าความต้านทานดิน, megohmmeter, เมกกะโอห์มมิเตอร์, MOM

Orange Green Instruments เราคือผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่าย

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

Scroll to Top