MMR-640

MMR-640 MMR-640 SONEL MOM ไมโครโอห์มมิเตอร์ สำหรับวัดจุดต่อทางไฟฟ้า/ ขดลวด ช่วงของการวัดตั้งแต่ 0 ถึง 1999 โอห์ม ด้วยความละเอียดสูงสุด 0.1 ไมโครโอห์ม ใช้สำหรับการวัดที่ต้องการความละเอียดสูง ในงานตรวจวัดซ่อมบำรุง มอเตอร์ไฟฟ้า (electric motors) หม้อแปลง (transformer)  วัดค่าความต้านทานของจุดเชื่อม (welded or soldered connection) ด้วยวิธีการตรวจวัดแบบ 4 ขั้ว (4 pole method) ช่วงของการวัด(Measuring Range) ช่วงของการวัดตั้งแต่ 0 ถึง 1999 โอห์ม ด้วยความละเอียดสูงสุด 0.1 ไมโครโอห์ม กระแสที่ใช้วัดปรับค่าตามความละเอียดที่ต้องการ ระหว่าง 0.1 mA ถึง 10A สามารถปรับรูปแบบของการวัดได้ทั้งแบบ AUTO /MANUAL (สำหรับการวัดส่วนที่มีลักษณะเป็น inductive objects) …

MMR-640 Read More »