เครื่องมือทดสอบงานติดตั้ง ระบบไฟฟ้า
เครื่องมือวัดและวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า ติดตั้งและทดสอบระบบโซลาร์เซลล์

ORANGE GREEN INSTRUMENTS CO., LTD.
บริษัท ออเรนจ์ กรีน อินสทรูเมนต์ จำกัด

9/63 หมู่ 4 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
TEL: (66) 2 0193197, (66) 83 2314979, (66) 84 0179093  
WWW.OGI-THAI.COM     E: SALES@OGI-THAI.COM, ORANGEGREENTHAI@GMAIL.COM