ฝาครอบหลังมอเตอร์

ฝาครอบหลังมอเตอร์

ฟังก์ชัน

  • วัดค่าแรงดันไฟตรงด้านออกของโมดูล/สตริง(module/string) ได้ถึง 1500 VDC max.
  • วัดค่ากระแสไฟตรงด้านออกของโมดูล/สตริง(module/string) ได้ถึง 15 ADC max.
  • ภายในซอฟต์แวร์ มีฐานข้อมูลของแผง 30,000 database พร้อมรูปแบบ i-v curve เพื่อใช้ในการวิเคราะห์

Orange Green Instruments เราคือผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่าย

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

Scroll to Top